شرکت گسل با همکاری گروه مهندسی ساخت و نصب سپند سازه سورن و هم چنین با همت گروهی از بهترین متخصصین و مهندسین ساختمان و برق کشور، بستر مناسب را جهت ایجاد یک گروه صنعتی بعمل آورده است.

گروه مهندسی ساخت و نصب سپند سازه سورن  از سال ۱۳۸۰ به شماره ثبت ۱۴۶۴۲ کار خود در زمینه تولید و ساخت انواع سازه های فلزی آغاز کرده است. این شرکت در زمینه ارائه و تولید انواع پایه روشنایی، دوربین، پرچم و انواع پایه های ترافیکی و سازه های فلزی آماده ارائه خدمات می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ساخت و طراحی سازه های فلزی به وبسایت(http://soreneng.ir) , (http://sepandsazeh.ir)  و  مراجعه شود.

X