مشخصات

نام و نام خانوادگی: بنیامین محبی

تحصیلات دانشگاهی

دکترای مهندسی عمران گرایش زلزله دانشگاه علم و صنعت ایران، سال ۱۳۹۰
فوق لیسانس مهندسی عمران گرایش زلزله از دانشگاه علم و صنعت ایران (رتبه اول)، سال ۱۳۸۵
لیسانس مهندسی عمران- عمران از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین (رتبه اول)، سال ۱۳۸۳.

سوابق شغلی

عضو هیات رییسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین در دوره پنجم
مدرس دوره های ارتقاء پایه مهندسین (طراحی، نظارت و اجرا( عضو گروه کنترل-نظارت اداره کل راه و شهرسازی (۹۳)
عضو گروه کنترل-نظارت نقشه سازمان نظام مهندسی استان قزوین
عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (از سال ۹۰ تا کنون)
مدرس دانشگاه های سطح استان: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (از سال ۸۵ تا۹۰)
کارشناس رسمی دادگستری
مشاور فنی شرکت مهندسین مشاور گسل
فعالیت در مهندسین مشاور مترا به عنوان مدیر پروژه مقاومسازی و طراح پل (از سال ۸۷ تا ۹۰)
عضویت در تیم مدیریت طرح مقاومسازی بناهای دولتی و کنترل گزارشهای ارزیابی آسیب پذیری و طرحهای بهسازی ارائه شده برای بسیاری از ساختمانهای دولتی از قبیل مدارس، ساختمانهای وزارت دفاع و ... (از سال ۸۵ تا۹۰ )
فعالیت در شرکت مهندسین مشاور فرادید (از سال ۸۳ تا ۸۷ ) بعنوان کارشناس سازه و همکاری با شرکت در مطالعات پلها و ایستگاه مترو در پروژههای مختلف از جمله:
قطار شهری اصفهان ایستگاه شریعتی
مقاومسازی پلهای زاینده رود اصفهان (مطالعات کیفی- تهیه نقشه – مطالعات کمی- تهیه طرح بهسازی و ...)
طراحی پلها
طراحی سازه های صنعتی در شرکت پاکمن (سال ۸۴)
مقاومسازی اماکن دولتی (دانشگاهها، مدارس مختلف و ... )(سال۸۳ ) ،
طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای عمرانی در شرکت رایان سازه (نویسنده اولیه نرم افزار سازه نگار برای ترسیم نقشه ساختمان های فلزی(سال ۸۳ )

مهارتهای فنی

تدریس دوره کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد سازه و زلزله
طراحی و کنترل انواع سازههای ساختمانی، صنعتی، پل
تحلیل خطر زلزله
تحلیل اثر زلزله بر سازههای ویژه
تدریس انواع نرم افزارهای متداول مهندسی عمران
طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای عمرانی
انجام مطالعات مقاومسازی سازهها و اجرای انواع روشهای مقاومسازی
پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ۱ نظارت و محاسبات و اجرا و آموزش از وزارت مسکن و شهرسازی

سوابق پژوهشی

استاد راهنما و مشاور بیش از ۳۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و تعدادی دانشجوی دکتری
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی زلزله ۱۳۹۴
پژوهشگر دانشگاه EPFL در شهر لوزان سوئیس (۱۳۸۹ به مدت ۶ ماه)
((سخنرانی در کنفرانس های بین المللی در کشورهای مختلف و چاپ مقالات علمی در مجلات بین المللی ))

X