سعید حقانی

با تعامل با تیم شرکت گسل در پروژه‌ی ساخت ساز خود، متوجه حرفه‌ای بودن آنها شدم. آنها به درستی نیازهای ما را درک کردند و با کیفیت بالا و به موقع پروژه را انجام دادند.

X