محمد تقوی

“شرکت گسل با تخصص و تجربه‌ی خود در زمینه مقاوم سازی ساختمان، برای ما نقشه‌ی اصلی بود. با تکنیک‌های حرفه‌ای و استفاده از مواد باکیفیت، ساختمان ما به یک ساختمان مقاوم و پایدار تبدیل شد.

X