• نام پروژه: آماده سازی و برش میلگرد
  • کارفرما: مهندس رحمانی
  • موقعیت مکانی: قزوین
  • سال تکمیل پروژه: 1400
  • هزینه پروژه: 5 میلیارد تومان
X