·      طرح مقاومسازی ساختمان های کارخانه نستله ایران

·      طرح مقاومسازی پلهای زاینده رود

·      بررسی آسیب پذیری لرزهای تلمبه خانه های آب شهر تهران

·      طرح مقاومسازی مدارس کهگیلویه و بویر احمد

·      طرح مقاومسازی بانک قرض الحسنه مهر ایران قزوین

·      طرح مقاومسازی ۸ ایستگاه راه آهن شمال و شمال غرب کشور

·      طرح مقاومسازی مجتمع باغ بهشت سعادت آباد تهران

·      طرح تقویت ایستگاه راه آهن ملایر به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع – وزارت راه و ترابری

·      طرح تقویت ایستگاه راه آهن ملایر به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع – وزارت راه و ترابری

·      اجرای ساختمانهای فرهنگیان در قزوین (برجهای ۳۵ طبقه پونک)

·      انجام خدمات جنبی مطالعات مقاومسازی ایستگاه های راه آهن، کارفرما: شرکت مترا

·      انجام مقاومسازی پروژه مجتمع مسکونی خیابان خدامی تهران، کارفرما: خصوصی

·      انجام مقاومسازی پروژه بوستان تهران، کارفرما: بیمه مرکزی ایران

·      انجام مقاومسازی برج خلیج فارس قزوین، (کارفرما خصوصی: ایرج درخشان)

·      انجام مقاومسازی برج های تعاونی مسکن کشاورزی

·      انجام مقاومسازی ساختمان ۱۰ طبقه تعاونی مسکن فرهنگیان

·      محاسبه و اجرای مقاومسازی سازه های مبلمان شهری، کارفرما: سازمان ترافیک شهرداری قزوین

·      اجرای مقاومسازی مجتمع پذیرایی بین راهی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع در اتوبان زنجان، کارفرما: خصوصی (آقای شهبا)

·      تقویت ساختمانهای مسکن مهر قزوین سه پروژه مختلف (کارفرما: آرمان شهر و مهندس غیاثوند) 

·      تقویت ساختمان تعاونی تامین اجتماعی شهر محمدیه

·      تقویت ۵ ساختمان مسکونی ۴ طبقه در آبیک، کارفرما: خصوصی

·      مقاومسازی ساختمان بانک توسعه تعاون، کارفرما: استوار پی

·      طرح و اجرای تقویت بیش از ۵۰ پروژه ساختمانی ۴ تا ۷ طبقه در شهر قزوین 

      

(مستندات و رضایت کارفرمایان مربوط به تمام پروژه ها قابل ارائه است و به دلیل کوچک بودن ساختمان های خصوصی از ذکر جداگانه آنها اجتناب شده است.)

X