• نام پروژه: اجرای دیوار برشی
  • کارفرما: شرکت نستله ایران
  • موقعیت مکانی: قزوین - محمدیه
  • سال تکمیل پروژه: 1401
  • هزینه پروژه: 12 میلیارد تومان
X