مقاوم سازی

با افزایش عمر سازه ها و آسیب پذیری آن ها در برابر بارهای مختلف نیاز به علم مقاوم سازی رو به افزایش است. از دلایل نیاز ساختمان ها به مقاوم سازی می توان به مواردی از قبیل افزایش ظرفیت باربری ساختمان، مقاومت در برابر زلزله، تغییر کاربری ساختمان و… اشاره کرد.

X